Utomhusskyltning till kyrkor

En god skyltning skall ge den besökande en känsla av trygghet och säkerhet, göra det lätt att hitta dit man ska samt ge ett gott intryck av kyrkan, begravningsplatsen eller församlingshemmet som man besöker. En annan viktig aspekt med god skyltning är att den skall kräva ett minimum av underhåll, vilket ger en utmärkt driftsekonomi samt att designen är tidlös.


Nedan är exempel på några skyltprodukter för utomhusbruk. De flesta skyltar kan man designa eller utforma helt efter tycke och smak. Vi hjälper er gärna med tankar och idéer för just ert behov.

 • 1 Välkomstskylt vid kyrka

  Välkomstskylt

  Markstående skylt som välkomnar besökaren och profilerar församlingen.

 • 2 Hänvisningsskylt vid kyrkogård

  Hänvisningsskylt

  Fristående hänvisningsskylt med möjlighet till text på båda sidor.

 • 3 Orienteringsskylt för kyrkområde

  Orienteringsskylt

  Används för att ge besökaren en god överblick och orientering och området, dess faciliteter och kvarter.

 • 4 Skyltskåp till kyrka

  Skyltskåp

  För egna anslag på bakomliggande magnettavla. Belysning finns som tillval. Placeras på ben eller vägg.

 • 5 Entréskylt till kyrka

  Entréskylt

  Används för att identifiera en entré. Placeras på vägg, mur eller stolpe.

 • 6 Flaggskylt på kyrkovägg

  Flaggskylt

  En frihängande skylt mot fasadväg. För flera användningsområden som tillexempel utmärkning av entré, hänvisning eller liknande.

 • 7 Riktningsskylt på kyrkogård

  Riktningsvisare

  Hänvisar gång- och cykeltrafikanter. Kan hänvisa åt samtliga väderstreck. Kan hänvisa åt flera väderstreck på samma skylt.

 • 8 Informationsskylt kyrka

  Informationsskylt

  Kan användas för att ge information kring regler vid grav och lund, ge en mindre orienteringskarta över området eller informera om områdets historia. Placeras på ben eller vägg.

 • 9 Informationsskylt till kyrka

  Informationsskylt för utbytbar information

  Mindre anslagstavla för papper. Placeras på ben eller vägg.

 • 10 Kvartersskylt för gravmarkering

  Kvartersskylt

  Skylt på stolpe som placeras för att märka ut kvarter, gravnumrering, gravmarkering eller liknande.

Tillgänglighetsanpassad skylt i kyrka

Tillgänglig skyltning

Alla våra permanenta skylttyper kan utformas för att möta dagens krav på tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss gärna för rådgivning och mer information kring tillgänglighetsanpassade skyltar.